اخبار و رویدادها

استراتژی بازاریابی وانتخاب بازار هدف

در زندگی روزمره و در دنیای واقعی هیچ پیش بینی نمی تواند خود را هم‌ تراز با قطعیت مطلق بداند. در بسیاری از مسائل، پیش­ گویی مبتنی بر شهود یا پیش بینی‌ هایی هر چند با احتمال اندک، نه تنها مورد توجه ما قرار می گیرند، بلکه به ما در پذیرش شرایط موجود و درک شرایط پیش رو نیز کمک می‌کنند.

بیشترین بازدید

استراتژی بازاریابی وانتخاب بازار هدف

در زندگی روزمره و در دنیای واقعی هیچ پیش بینی نمی تواند خود را هم‌ تراز با قطعیت مطلق بداند. در بسیاری از مسائل، پیش­ گویی مبتنی بر شهود یا پیش بینی‌ هایی هر چند با احتمال اندک، نه تنها مورد توجه ما قرار می گیرند، بلکه به ما در پذیرش شرایط موجود و درک شرایط پیش رو نیز کمک می‌کنند.

سامانه مالی و تحلیلی سمت

اکنون بیش از هر زمان دیگری، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نیاز به تنظیم مجدد برنامه‌های خود در حوزه تجربه مشتری دارند تا بتوانند نیازهای مشتریانی که تحت تاثیر بیماری همه‌گیر کرونا قرار گرفته‌اند را تامین کنند.

مدیران پروژه برای افراد فنی

مدیریت پروژه برای مدیران و افراد فنی

امروزه در محل کار، به طور معمول از کارمندان انتظار می رود که پروژه ها را هماهنگ و مدیریت کنند. با این حال، چالشی که وجود دارد، این است که خیلی از آنها به طور آکادمیک در مدیریت پروژه ها آموزش ندیده اند و در واقع یک مدیر پروژه غیر رسمی و غیر متخصص هستند

شـرکـت مهنـدسـی
صنایع یاس ارغوانی

 آدرس: تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان ششم، پلاک 53، ساختمان اداری بانک ملت طبقه چهارم

تلفن: 27318001-021    

نمابر: 225701932-021