این سامانه امکان دسترسی و بررسی مجموعه‌ای از اقلام مهم و ارزشمند اطلاعاتی بانک را بر روی تلفن همراه تا سطح شعبه در هر زمان و مکان فراهم می نماید.

افزایش هوشمندی تصمیمات مکان محور از طریق ایجاد امکان گزارش‌گیری‌های مکانی

رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در راستای شفافیت،‌ تسهیل خدمت رسانی و تعامل‌پذیری بیشتر

شامل زیر سیستم‌های برآورد اجزای دفاتر عملکردی بانک ملت، تحلیل حساسیت (استرس تست) و تحلیل اشتهای ریسک

این سامانه مجموعه ای از گزارش‌های شاخص جذب مشتری، ترک مشتری، افزایش فروش و فروش متقاطع را در اختیار قرار می دهد.

شـرکـت مهنـدسـی
صنایع یاس ارغوانی

 آدرس: تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان ششم، پلاک 53، ساختمان اداری بانک ملت طبقه چهارم

تلفن: 27318001-021    

نمابر: 225701932-021