پروژه‌ها

سامانه مدیران ارشد بانک بر روی تلفن همراه (سمت)

رصد شاخص های کلیدی کسب و کار به مدیران کمک می کند تا بتوانند از جهت گیری کسب و کار خود مطلع شده و نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب برای ادامه روند کنونی یا تغییر رویه ها اقدام نمایند. دسترسی به موقع و سریع به شاخص ها به منظور تصمیم سازی مناسب و هدایت صحیح واحدهای مختلف سازمان ضروری می باشد. این سامانه امکان دسترسی و بررسی مجموعه ای از اقلام مهم و ارزشمند اطلاعاتی بانک را بر روی تلفن همراه تاسطح شعبه در هر زمان و مکان فراهم می نماید.

شـرکـت مهنـدسـی
صنایع یاس ارغوانی

 آدرس: تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان ششم، پلاک 53، ساختمان اداری بانک ملت طبقه چهارم

تلفن: 27318001-021    

نمابر: 225701932-021