پروژه‌ها

طراحی و تولید سامانه توسعه و تنظیم شبکه شعب

سیستم های تحلیل مکانی و جغرافیایی به دلیل ماهیت کسب وکار بانک ملت و گستردگی آن در پهنه جغرافیایی وسیع از یک سو و قابلیت ارائه جذاب و قابل فهم نتایج تحلیل در قالب نقشه ها، جداول و نمودارهای بصری نسبت به سایر تکنیک‌ها دارای مزیت هستند. در سیستم اطلاعات جغرافیایی با افزودن پارامتر مکان در کنار سایر داده ها شفاف تر شده و فرایند تصمیم گیری تسریع می شود. بستر اطلاعاتی و مدل ریاضی دقیق در این سامانه علاوه بر بالا بردن کیفیت تصمیمات، آنها را بسیار قابل دفاع می کند. تصمیماتی مانند جابجایی، ادغام و تأسیس شعب که در گذشته به صورت سنتی و با استناد به اطلاعات پراکنده و بعضا به صورت جزیره ای گرفته می شد امروز با استفاده از این سامانه، به صورت یکپارچه و جامع اتخاذ می شود.

برخی از قابلیت‌های این سامانه عبارتند از:

موقعیت جغرافیایی شعب بانک ملت و رقبا
موقعیت جغرافیایی عارضه های مکانی مهم
موقعیت جغرافیای جمعیتی مناطق پیرامونی شعب بانک
موقعیت جغرافیای اقتصادی مناطق پیرامونی شعب بانک
موقعیت جغرافیای کالبدی مناطق پیرامونی شعب بانک

شـرکـت مهنـدسـی
صنایع یاس ارغوانی

 آدرس: تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان ششم، پلاک 53، ساختمان اداری بانک ملت طبقه چهارم

تلفن: 27318001-021    

نمابر: 225701932-021