دی 4, 1399

آینده بانکداری: فین تک یا تک فین؟

صنعت بانکداری در حال تجربه ساختارشکنی با سرعتی رو به افزایش است. در چند سال گذشته، موسسات مالی سنتی و شرکت‌های مدرن فین تک درک کرده‌اند […]