پروژه پیاده سازی خدمات داده های عظیم

درعصر فناوری اطلاعات، اهمیت داده و اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود. امروزه سازمان‌ های پیشرو با تکیه بر منابع اطلاعاتی خود و با روی آوردن به مفاهیم هوشمندی کسب‌و‌کار، انبار داده، داده کاوی و Big Data، امکان خلق مزیت رقابتی پایدار را برقرار می‌سازند. در این میان Big Data به عنوان یک فناوری تاثیرگذار، امکان تسهیل انواع فرآیندهای تحلیلی و داده‌کاوی گوناگون را چه به صورت برخط و چه دسته‌ای برقرار ساخته است.

بر همین اساس، بانک ملت به عنوان بانک پیشرو در صنعت نوین بانکداری ایران، در راستای جهانی شدن و استفاده‌ی حداکثری از منابع داده‌ای خود، اقدام به تعریف پروژه داده‌های عظیم با سه محور اصلی کشف تقلب، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از ریزش مشتریان نموده است.

اصلی ترین منافع حاصل از پیاده‌سازی خدمات Big Data را می توان در قالب موارد زیر خلاصه نمود:

  • شناسایی اقلام داده ای در دسترس در داخل بانک
  • شناسایی اقلام داده ای خارج از بانک که می توانند با افزایش دقت تحلیل و مدلسازی رفتار مشتریان بانک کمک کنند
  • ساماندهی اطلاعات مشتریان بر روی بستر داده ای عظیم
  • تجمیع داده های مورد نیاز از منابع داده ای داخلی و خارجی پاکسازی و اعتبار بخشی (اعتبار سنجی) داده ای تجمیع شده
  • جلوگیری از ریزش مشتریان
  • مدلسازی رفتار مشتریان بانک و خوشه بندی آنها بر اساس احتمال ترک بانک تدوین شاخص های لازم برای طراحی پیشنهادهای شخصی شده برای مشتریان با احتمال ترک بالا طراحی مدل ارتباطی لازم برای بکارگیری نتایج تحلیل های داده ای در سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان بانک ملت
  • شناسایی رفتارهای مشکوک به کشف تقلب و مبارزه با پولشویی
  • مدلسازی رفتارهای مشکوک به تقلب های احتمالی و پولشویی در سامانه های بانک طراحی اقدام های مناسب برای هر کدام از موارد کشف شده و اعلام شده در تقلب طراحی مدل ارتباطی لازم برای بکارگیری نتایج تحلیل های داده ای در سایر سامانه های مرتبط