پروژه طراحی و تولید سامانه توسعه و تنظیم شبکه شعب


سیستم¬های تحلیل مکانی و جغرافیایی به دلیل ماهیت کسب و کار بانک ملت و گستردگی آن در پهنه‌ جغرافیایی وسیع از یک ‏سو و قابلیت ارائه‌ جذاب و قابل فهم نتایج تحلیل در قالب نقشه‌ ها، جداول و نمودار های بصری نسبت به سایر تکنیک ها دارای مزیت هستند. در سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی با افزودن پارامتر مکان در کنار سایر داده ها، معنا و مفهوم داده های در اختیار، برای مخاطبان آن ها شفاف تر شده و فرایند تصمیم‌ گیری تسریع می‌ شود. با اتکاء به مزیت‌ های فوق برخی از کاربرد های این سیستم اطلاعاتی برشمرده شد که موضوعات توسعه و تنظیم شبکه، مکان ‌یابی شعب و ارزیابی عملکرد شعب را می‌توان به‌عنوان یک بسته‌ کاری به‌ هم مرتبط در میان موضوعات فوق برشمرد.
بستر اطلاعاتی و مدل ریاضی دقیق در این سامانه علاوه بر بالا بردن کیفیت تصمیمات، آن ها را بسیار قابل دفاع می کند. تصمیماتی مانند جابجایی، ادغام و تاسیس شعب که در گذشته به صورت سنتی و با استناد به اطلاعات پراکنده و بعضاً به صورت جزیره ‏ای گرفته می ‏شد امروز با استفاده از این سامانه، به صورت یکپارچه و جامع اتخاذ می شود. برخی از اصلی ‌ترین منافع حاصل از توسعه این سامانه را می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد:
• افزایش هوشمندی تصمیمات مکان محور از طریق ایجاد امکان گزارش گیری‌ های مکانی شامل:
o اطلاعات عملکردی زمین مرجع شده و مکانی بر روی یک نقشه‌ واحد به تفکیک لایه های مختلف
o انتخاب، جستجو و گزارش گیری بر اساس اقلام آماری مهم و مورد نیاز
o پتانسیل کسب و کار بانکداری شخصی در سطح استان و سطوح کوچکتر از محدوده‌ قانوني شهر (در محدوده دامنه)
o موقعیت جغرافيايي شعب بانک ملت و رقبا
o موقعیت جغرافیایی عارضه ‌های مکانی مهم
o موقعیت جغرافياي جمعيتي مناطق پیرامونی شعب بانک
o موقعیت جغرافياي اقتصادي مناطق پیرامونی شعب بانک
o موقعیت جغرافياي کالبدی مناطق پیرامونی شعب بانک
o امکان انتخاب محل تأسیس شعبه بر اساس پارامترهای مورد توجه مدیران ارشد
o امکان اولویت ‌بندی محل‌ های معرفی شده برای تأسیس شعبه از سوی مدیران ارشد
o ارايه‌ي سناریوهای مختلف تحلیل جغرافیایی شعب فعلی و شناسایی محل ‌های کاندید برای تأسیس شعبه
o امکان بررسی سناریوهای مختلف ادغام، انحلال و جابجایی شعب فعلی
o پیشنهاد ادغام شعب
o پیشنهاد جابجایی شعب
o پیشنهاد تعداد بهینه شعب در سطوح استانی و شهری بر اساس پارامترهای قابل تعریف از سوی مدیران ارشد
o ارزیابی عملکرد شعب بر اساس پتانسیل محیط پیرامونی
o تسهیل تعیین اهداف و هدف گذاری شاخص‌ های ارزیابی عملکرد در شعب
ss
s
gis2
gis1